1917–2017 – 100 rokov od Októbrovej Revolúcie
1917–2017 – 100 rokov od Októbrovej Revolúcie
1917–2017 – 100 rokov od Októbrovej Revolúcie
1917–2017 – 100 rokov od Októbrovej Revolúcie
1917–2017 – 100 rokov od Októbrovej Revolúcie
1917–2017 – 100 rokov od Októbrovej Revolúcie
1917–2017 – 100 rokov od Októbrovej Revolúcie
1917–2017 – 100 rokov od Októbrovej Revolúcie

1917–2017 – 100 rokov od Októbrovej Revolúcie

Peter Javorík- hlavný autor

Keďže som bol úspešný s projektom PQB a získal som zdravé sebavedomie, rozhodol som sa nie len zúčastňovať na výstavách ale ako kurátor pripraviť i väčšie výstavy v Bardejove. Moja koncepcia spočívala v tom, že vystavím všetkých päťsto plagátov z užšieho výberu v presnom poradí, v akom sú zaregistrované. To je v súlade s katalógom, ktorý k výstave vznikol.Ako jediný som vystavil celý Long-list zahŕňajúci 500 diel. Napriek tomu, že séria plagátov 1917 – 2017 už doslova obletela svet, katalóg ku nej ešte neexistoval. Keď sme oslovili Sergeja, že by sme radi pripravili kompletnú sériu plagátov, samozrejme súhlasil. Ale keď sa dopočul, že aj s reprezentatívnym katalógom, bol nesmierne potešený. Nuž a ja som pripravilaj katalóg so všetkými plagátmi.

NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2020
NCD kategória:
Profesionálny dizajn