Vybrané diela z kategórie Príroda / Fórum dizajnu 2023. Humanita v dizajne

Tento týždeň sme vám predstavili vybrané diela z poslednej kategórie výstavy Fórum dizajnu 2023. Humanita v dizajne, ktorou je PRÍRODA.

PETRA VICIANOVÁ – ŠPEKULATÍVNA BUDÚCNOSŤ V KONTEXTE TEXTILNÉHO DIZAJNU / VŠVU, Katedra textilnej tvorby, doktorandská práca, doc. Dipl. Des. Zuzana Šebeková, ArtD, 2023

  • environmentálna uvedomelosť, trvalá udržateľnosť, efektívne a šetrné využitie prírodných zdrojov, zužitkovanie odpadu z výroby, veda v dizajne, experiment, inovácia
Petra Vicianová – Špekulatívna budúcnosť

Vo svojom doktorandskom projekte skúmam možnosti a limity prírodného farbenia a tlače v rámci textilnej produkcie s ohľadom na sociálno-environmentálnu udržateľnosť. Pracujem so surovinami, ktoré nie sú pri farbení textilu príliš bežné, ako napr. drevené uhlie alebo rôzne druhy hornín a minerálov obsahujúce oxidy železa. Motiváciou pre výber týchto surovín je hlavne ich lokálnosť, čím nadväzujem na tradíciu ich používania, ktorá siaha až do prehistórie ľudstva. Z týchto surovín získavam mechanickou cestou pigmenty, ktoré miešam s textilnou „záhustkou“ bohatou na rastlinné bielkoviny zo sóje a iných strukovín. Zahusťovadlo zaisťuje prenos a fixáciu pigmentov na textíliu a zároveň dopomáha k farebne sýtejším odtieňom. V súčasnej fáze výskumu je pro mňa dôležité analyzovať a posúdiť udržateľnosť takéhoto spôsobu farbenia a tlače, a to najmä s ohľadom na využitie surovín patriacich primárne do potravinového výrobného reťazca. Preto hľadám možnosti, ako pri výrobe zahusťovadla využiť ako vstupnú surovinu hlavne vedľajšie produkty resp. odpad získaný z iných výrobných procesov – napr. z výroby sójového mlieka – alebo nájsť iný zdroj bielkoviny, ktorý by som touto cestou mohla vrátiť do obehu. Mojim cieľom je predstaviť alternatívu voči v súčasnosti používaným postupom farbenia a tlače na textil a tým poukázať na rozmanitosť možností a prístupov. Obmedzenie tejto technológie v podobe limitovanej farebnej škály, spomalenia procesu alebo často i nepredvídateľného výsledku vnímam ako príležitosť k prehodnoteniu súčasného vnímania textilného materiálu v jeho komplexnej forme. Týmto projektom vyzývam k možnému prehodnoteniu vlastností farebných textílií, ako je trvanlivosť vyfarbenia, zmena farebného odtieňa alebo redukovaná farebná škála dostupných pigmentov, ktoré by mohlo prispieť k predĺženiu životného cyklu materiálov a celkovo pozmeniť užívateľské chovanie. Projekt je spolufinancovaný prostredníctvom grantu KEGA 009VŠVU-4/2022

KATARÍNA PLAČKOVÁ – RECONNECTED / VŠVU, Katedra vizuálnej komunikácie, Ateliér Priestor, diplomová práca, doc. Mgr. art. Marcel Benčík, ArtD., 2023

  • dizajn inšpirovaný prírodou, slow design, cirkulárny dizajn, regeneratívny dizajn, materiálový aktivizmus, environmentálna udržateľnosť, symbióza človeka s prírodou, experiment, inovácia
Katarína Plačková – Reconnected

V projekte RECONNECTED sa zaoberám vývojom inovatívnych materiálov, ktoré sú biologicky rozložiteľné a vytvorené z prírodných zložiek, baktérií alebo vedľajšieho biologického odpadu. Využívam dizajnovú fikciu na prezentáciu budúcnosti týchto inovatívnych materiálov a skúmam ich možné použitie v grafickom dizajne, ako je napríklad malo- a veľkoformátová tlač, obalové materiály, reklamné systémy, fototlač, náhrada plastov, zvieracej kože a iné. Aktuálne prezentujem biokompozitné materiály, ktoré vznikajú spojením dvoch alebo viacerých materiálov s rôznymi vlastnosťami. Vzájomnou kombináciou sa ich vlastnosti vylepšia. Biokompozitné materiály sú biologicky odbúrateľné, udržateľné a ľahko sa likvidujú bez poškodenia životného prostredia. Projekt realizujem s cieľom zvýšiť povedomie o udržateľných riešeniach v dizajne. Zodpovednosť v dizajne vnímam ako súbor hodnôt, ktoré je nutné zohľadňovať v procese dizajnérskeho navrhovania a výroby. Ide najmä o prednostné používanie ekologických materiálov, ktorých produkcia a spracovanie nezaťažuje životné prostredie, tiež využívanie odpadu, čím sa predchádza znečisteniu ďalej čerpanie z lokálnych zdrojov a zabezpečenie spravodlivých a bezpečných pracovných podmienok.

MARTINA ZACHAROVÁ – CHAMELE-CO / Fakulta architektúry a dizajnu STU, Ústav dizajnu, Ateliér dizajnu V., Vlasta Kubušová, M. A., 2022/3

  • dizajn inšpirovaný prírodou, veda v dizajne, experiment
Martina Zacharová – Chamele-CO

Farby sú všade okolo nás a neustále ich vnímame. Vo svojom výskume som sa zaoberala dynamickými pigmentami, ktoré vďaka citlivosti na teplo a svetlo dokážu meniť farbu. Mojim cieľom bolo aplikovať ich na bio-polymérne materiály. Termochromatické a fotochromatické pigmenty vo forme prášku som pred aplikáciou zmiešala s eko živicou. Ich sfarbenie sa so zvyšujúcou teplotou mení blednutím až do priesvitna. Táto reakcia je vratná – schladením opätovne tmavne. Pigmenty som nanášala na povrch pohárov, na ktorých môže pigment upozorňovať na zmenu teploty nápoja zmenou farby. Modro-zelený pigment, ktorý som využila, sa začína meniť nad 31°C, takže reaguje aj na dotyk ľudskej ruky. Poháre, na ktoré som pigment aplikovala, sú zo série Circular Gastro System z materiálu štúdia crafting plastics!, vyrobené 3D tlačou.