Verejný odpočet činnosti SCD za rok 2022

Príďte si vypočuť čo sa u nás udialo v minulom roku. Pozývame vás na verejný odpočet Slovenského centra dizajnu za rok 2022, ktorý sa uskutoční štvrtok 20.04.2023 o 16:00 hod. v zasadačke Výskumno-vývojového oddelenia SCD, Kollárovo nám. 10, 3. poschodie – vstup cez Študovňu Ivy Mojžišovej.