Verejný odpočet činnosti a hospodárenia SCD za rok 2023

Pozývame vás na verejný odpočet Slovenského centra dizajnu za rok 2023, ktorý sa uskutoční v stredu 17. apríla 2024 o 16:00 hod. v zasadačke Výskumno-vývojového oddelenia SCD, Kollárovo nám. 10, 3. poschodie.