Veľká noc v SCD / zatvorené

Milí návštevníci, počas sviatkov (piatok – pondelok) budú naše výstavné priestory a Knižnica dizajnu zatvorené. Prajeme vám krásnu Veľkú noc a tešíme sa na vás opäť budúci týždeň!

Tibor Honty: fotografia keramického barana od Júlie Horovej, celuloidový negatív, 60. roky 20. storočia. Baran je záber z veľkej série fotografií Tibora Hontyho zo zbierok Slovenského múzea dizajnu. Fotograf Tibor Honty (1907-1968) bol dlhoročný priateľ a spolupracovník významnej keramikárky Julie Horovej (1906-1978). Ich cesty sa spojili na pôde Školy umeleckých remesiel v Bratislave (1928-1939). Tibor Honty tam najskôr študoval keramiku v ateliéri u Julie Horovej, neskôr sa začal profesionálne venovať fotografii a na nasledujúce desaťročia stal sa dvorným fotografom svojej učiteľky. Dokázal výborne pracovať so svetlom a preniesť tak plastickosť trojdimenzionálnych prác na dvojdimenzionálnu plochu fotografie. Aj vďaka nemu máme vynikajúco zdokumentovanú (mnohokrát už žiaľ zničenú alebo nezvestnú) keramickú tvorbu významnej priekopníčky svojho odboru.

Skip to content