Transmodernita otvorená v Marseille

Slovenské centrum dizajnu v spolupráci so Slovenským inštitútom v Paríži a galeristami Kolektiv Cité Radieuse  – Laurou Serra Forest a Maximom Forestom otvorilo v priestoroch Galérie Kolektiv Cité Radieuse výstavu slovenského dizajnu Transmodernita. Medzikultúrny dialóg zrkadlí výber diel slovenského dizajnu, ktoré apelujú na odbornú aj laickú verejnosť a návštevníkov Le Corbusiérovej Unité d’Habitation. Výstavu predstavujeme slovami našich partnerov – Kolektiv Cité Radieuse – Laury Serra Forrest a Maxima Foresta:

Na základe dialógu s tímom Slovenského centra dizajnu sa Transmodernita ukázala ako vhodný konceptuálny prostriedok na zachytenie zmien politických, sociálnych ako aj priemyselných podmienok výroby produktov a vizuálnych foriem v postsocialistických krajinách od konca 80. rokov 20. storočia až do súčasných 20. rokov 21. storočia. Kolektiv Cité Radieuse sa pohybuje na scéne dizajnu strednej a východnej Európy už viac ako dve desaťročia a skúma, ako sa vizuálne a architektonické jazyky zmenili počas liberalizácie ekonomík, europeizácie a integrácie bývalých socialistických krajín do globalizujúcich sa trendov. V tomto širšom kontexte je Slovensko samostatný prípad.Transmodernita reflektuje ako sa slovenskí textilní, grafickí a produktoví dizajnéri a dizajnérky vysporiadali s obdobím neskorého socializmu, poznačení znižovaním kvality produkcie a vznikom neoficiálnych vizuálnych subkultúr, neskôr osamostatnením krajiny a súčasným prechodom na trhovú ekonomiku. Počas troch desaťročí nová dynamika výrazne zmenila samotný účel vytvárania objektov a vizuálnych foriem, nielenže diktovala dostupné zdroje na ich výrobu, ale aj repertoár tvarov, farieb, nápadov a konceptov, z ktorých dizajnéri čerpali inšpiráciu. Od politickej komunikácie až po reklamu, rôzne oblasti vizuálnej komunikácie reflektujú tieto meniace sa podmienky, pričom sa do verejnej diskusie dostali nové témy ako feminizmus či udržateľnosť, ktoré tiež prispievajú k premene spôsobov navrhovania objektov.

Výstava trvá do 1. novembra 2023.
Miesto: Galéria Kolektiv Cité Radieuse,Unité d’Habitation Le Corbusier, 280 Boulevard Michelet, 13008 Marseille, France

Vystavujúci autori, autorky
Produktový dizajn: Peter Bohuš, Anton Cepka, Matúš Cepka, Miroslav Debnár, Mata Durikovic, Andrea Ďurianová, Vladimír Havrila, Jaroslav Hreščák, Patrik Illo, Simona Janišová a Andrej Dúbravský, Júlia Kunovská, Mejd studio /Katarína Beličková a Štefan Nosko, Juraj Mihalík, Štěpán Pala, Andrea Rolková Pinková, Štefan Sekáč, Lenka Sršňová a Ondrej Jób, Silvia Sukopová, Jozef Staník, Mária Štraneková, Viktor Tabiš, Trivjednom/ Sylvia Jokelová, Ľubica Segečová, Silvia Sukopová, Linda Viková a Patrícia Koyšová

Komunikačný dizajn: Johanna Biľak-Balušíková, Peter Biľak, Andrej Krátky a Nikola Djurek, Mária Bujňáková,  Matúš Buranovský, Miroslav Cipár, Samuel Čarnoký, Palo Čejka, Michaela Čulíková, Dušan Junek, Ondrej Gavalda, Peter Javorík a Stanislav Stankoci.

Hlavná kurátorka: Ľubica Kollárová
Kurátorská spolupráca: Laura Serra Forest
Architektúra a realizácia výstavy: Andrea Ďurianová
Grafický dizajn: Matúš Buranovský
Produkcia: SCD, Kolektiv Cité Radieuse
Organizátori výstavy: SCD, SMD, Slovenský inštitút v Paríži, Kolektiv Cité Radieuse

Viac o výstave Transmodernita si môžete prečítať v najnovšom rozhovore Kláry Hudákovej s kurátorkou výstavy Ľubicou Kollárovou v e-designume.