Štátny štatistický zber dát za rok 2020

Milí dizajnéri/tvorcovia, začiatkom apríla 2021 začína Štatistický úrad Slovenskej republiky v rámci tretieho štatistického zisťovania rozposielať výkazy KULT 21-01 o špecializovaných dizajnérskych činnostiach a KULT 20-01 o multimediálnom priemysle.