Štátne štatistické zisťovanie je spustené

V priebehu tohto týždňa začína Ministerstvo kultúry SR rozposielať výkazy KULT 21-01 o špecializovaných dizajnérskych činnostiach a KULT 20-01 o multimediálnom priemysle za činnosť v roku 2021. Výkazy je potrebné vyplniť v termíne do 22. apríla 2022. Viac informácií nájdete na stránke štatistiky.