Štatistický zber dát za rok 2022 je spustený

Milí priatelia,

ak podnikáte na Slovensku v oblasti dizajnu alebo multimédií, už čoskoro obdržíte na svoje e-mailové adresy nové Štatistické výkazy za rok 2022 (KULT 21-01 o špecializovaných dizajnérskych činnostiach a KULT 20-01 o multimediálnom priemysle). Veď to už poznáte! Poprosíme vás o ich vyplnenie. Pomôžete nám tým zmapovať dve dôležité súčasti kultúrneho sektora. Na to, aby sme mohli v týchto oblastiach, resp. v kultúre napredovať, potrebujeme získavať relevantné dáta, a preto ďakujeme, že každoročne vypĺňate tieto štatistické výkazy.

Všetky potrebné informácie k zberu dát nájdete na https://scd.sk/statisticky-zber-dat/, v prípade ak ste nenašli odpoveď na vašu otázku, napíšte nám na statistika@scd.sk.