Šťastný nový rok slovenského dizajnu 2022. DESIGN IS NOW!

Ďakujeme všetkým priateľom a podporovateľom slovenského dizajnu. Aj vďaka vám bol rok 2021 rokom dizajnérskych výstav, súťažných prehliadok, diskusií a výskumných projektov. Rok 2022 je pre nás výzvou na ešte výraznejšiu podporu dizajnu na Slovensku, pretože v SCD veríme, že dizajn je dôležitou súčasťou našej kultúrnej identity.

Za celoročnú podporu ďakujeme našim partnerom, generálnemu reklamnému partnerovi J&T BANKA SK, hlavnému partnerovi Antalis, a.s., hlavnému mediálnemu partnerovi Designum. Rovnako tak Ministerstvu kultúry Slovenskej republiky a Ministerstvu zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.