Slovenské múzeum dizajnu povedie Silvia Kružliaková

Silvia je absolventkou Dejín umenia a kultúry na Trnavskej univerzite a v Slovenskom centre dizajnu pôsobí desať rokov. Od začiatku roka 2021 bola poverená vedením Slovenského múzea dizajnu a od septembra sa po úspešnom výberovom konaní stala jeho vedúcou. Silvii srdečne gratulujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu a spoločné výzvy.