SCD je zakladajúcim partnerom ETOM-NEB-LABu

Slovenské centrum dizajnu sa stalo jedným zo zakladajúcich partnerov nového ETOM-NEB-LABu, zoskupenia inštitúcií a iniciatív zaoberajúcich sa rôznymi aspektmi modernizmu. Cieľom je budovanie a rozvíjanie medzinárodných spoluprác so zameraním na uchovávanie, znovuobjavovanie a propagáciu kultúrneho dedičstva 20. storočia, hľadanie inšpirácie pre aktuálne výzvy v oblasti dizajnu a architektúry až po realizáciu konkrétnych spoločných aktivít a projektov pod záštitou New European Bauhaus.

Viac informácii o projekte nájdete v aktuálnom newsletteri New European Bauhaus.