Rok slovenského dizajnu je aj rokom nášho dizajnu v zahraničí.

Rok 2021 bol na podnet Slovenského centra dizajnu (SCD) vyhlásený Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky za Rok slovenského dizajnu (RSKD).

Rok 2021 bol na podnet Slovenského centra dizajnu (SCD) vyhlásený Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky za Rok slovenského dizajnu (RSKD). Počas celého roka SCD realizuje rôzne výstavné, prednáškové, prezentačné aktivity a online podujatia. Cieľom Roku slovenského dizajnu je ho predstaviť ako hodnotnú a atraktívnu súčasť našej kultúry a identity domácemu aj zahraničnému publiku.

Slovenský dizajn posielame do sveta. Slovenský dizajn má mnoho podôb a originálnych prejavov. Má zaujímavé dejiny, ktoré stále objavujeme a životaschopnú súčasnosť, ktorú podporujeme. Pre Slovensko je dôležité, aby sme o našom produktovom a komunikačnom dizajne dali vedieť svetu a aby naši dizajnéri mali čo najširšie publikum. Sme presvedčení o tom, že dizajn je konštruktívna a zmysluplná forma výtvarnej tvorby, ktorá nepozná štátne hranice. Aj keď mnohokrát vychádza z miestnych špecifík, poslanie dizajnu je cezhraničné a nadnárodné. Našu zahraničnú prezentáciu preto riešime v dvoch úrovniach.

Prvá je cesta v čase 100 ročnou históriou slovenského dizajnu ako príbehu úspešnej krajiny so svojimi silnými koreňmi v európskom výtvarnom priestore. Druhá kladie dôraz na konkrétne projekty súčasnosti a na prezentáciu tvorcov dizajnu cez ich osobný prístup a životnú filozofiu.

„Napriek zložitej epidemickej situácii sme v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky vytvorili niekoľko zahraničných prezentácií a projektov, ktoré majú audiovizuálny a výstavný charakter. Situácia sa neustále mení a my, vďaka širokému portfóliu možností, dokážeme veľmi rýchlo a efektívne reagovať na úplne nové, neočakávané príležitosti. Za nami je milánska premiéra krátkeho filmu „100 rokov slovenského dizajnu“, ktorú sme prezentovali v spolupráci so Slovenským inštitútom v Ríme, v spolupráci so Slovenským inštitútom v Prahe sme otvorili pražskú výstavu „Fragmenty Slovenska“ a vďaka významnej podpore Ministerstva kultúry a Slovenského inštitútu v Paríži je na ceste do Marseille výstava Krehký betón a fotografická výstava Márie Švarbovej. Pripravujeme audiovizuálnu prezentáciu a zdieľanú výstavu dizajnu v Haagu, online-talk o slovenskom dizajne vo Frankfurte, podporujeme výstavu crafting plastics! studio vo Viedni a mnoho ďalších zahraničných projektov“, uviedol Maroš Schmidt, poverený riaditeľ SCD.

Miláno, Praha, Marseille!
Počas mája bola v centrálnej štvrti MILÁNA – Porta Nuova na veľkoplošných obrazovkách odprezentovaná exkluzívna projekcia filmu 100 rokov slovenského dizajnu. Film komunikoval krátke videozáznamy slovenského grafického a produktového dizajnu v kurátorskej koncepcii Slovenského múzea dizajnu, v réžii Vladimíry Hradeckej, kamerou Michala Koštenského a s animáciami od Mariána Vredíka, doprevádzané hudbou od Early Millennial Stroon). Projekt sa uskutočnil v spolupráci so Slovenským inštitútom v Ríme.

Aktuálne v PRAHE prebiehajúca výstava Slovenské fragmenty (Slovenský autorský dizajn v skle, keramike a dreve) a predstavuje vo svojej kompaktnej podobe vybraných autorov:
Milana Hanka (keramika), Patrika Illa (sklo), Simony Janišovej keramika), Richarda Senešiho (drevo), Tibora Uhrína (drevo) a Lindu Vikovú (keramika), ktorí si pre špecifické podmienky preskleného výkladu pripravili výber – fragmenty (diela a kresbové návrhy) zo svojej bohatej dizajnérskej tvorby. Spoluorganizátorom projektu je Slovenský inštitút v Prahe a kurátorkami výstavy Katarína Hubová a Adriena Pekárová.
Výstavu si môžu návštevníci pozrieť v Pasáži českého dizajnu (Na Příkopě 24) do 19. augusta.