Prihláste sa do rakúskej ceny Peter Bruckner Preis 2023

Rakúska cena Peter Bruckner Prize si kladie za cieľ prepájať dizajn, remeslo a využívanie najaktuálnejších technológií v procese výroby a tvorby návrhov. Tohto roku sa zameriava na potenciál 3D-tlače kovov pre výrobu inovatívnych produktov a/alebo konkrétnych dielov (materiál nerez alebo hliník, max. rozmery 250 x 250 x 250 mm). Prihlásiť sa môžu jednotlivci, tímy resp. podniky z odborov dizajn a remeslo, bez ohľadu na vek, štátnu príslušnosť alebo sídlo. Účasť študentov je viac ako vítaná. Prvé miesto je dotované sumou 1 500 EUR. Návrhy, ktoré sa umiestnia na prvých troch miestach, budú realizované vo forme prototypov.

Prihlasovanie potrvá do 5. júna 2023 (najneskôr 12:00). Viac informácií o súťaži.

Skip to content