Priemyselno-právna ochrana dizajnov

Tento rok sa Úrad priemyselného vlastníctva SR venuje najmä ochrane a registrácii dizajnov na národnej i nadnárodnej úrovni za účelom nadviazania intenzívnejšej spolupráce s kľúčovými partnermi, s cieľom zvýšiť ochranu dizajnov na Slovensku, vyzdvihnúť významných slovenských dizajnérov, dizajnérske firmy a rozvíjať spoluprácu s jednotlivými partnermi a inštitúciami zameranými na danú oblasť.

„Dôležité je počas návštev identifikovať dizajnérov a firmy, ktoré môžeme kontaktovať za účelom prediagnostiky a nadviazania novej spolupráce. Spoločne spojiť silu ÚPV SR ako ústredného orgánu štátnej správy, ktorý vedie register a zabezpečuje právnu ochranu dizajnov s jednotlivými dizajnérmi, školami a ich odbormi/fakultami zameranými na dizajn. Spoluprácou dokážeme vyzdvihnúť a podporiť tých dizajnérov, ktorí ochranu majú a takisto tých, ktorí o ochrane svojho duševného vlastníctva ešte len uvažujú.“

Zistite viac vo videu ÚPV SR a MKSR.