Podpora vzdelávania dizajnérov a dizajnérok

V rámci spolupráce s vysokými školami na Slovensku usporiadala Knižnica SCD podujatie pre diplomantov. Študenti a študentky z Katedry vizuálnej komunikácie VŠVU konzultovali svoje rozpracované projekty diplomových prác s pedagógmi/čkami z VŠVU a odborníkmi/čkami z SCD. Zároveň dostali k dispozícii literatúru z pestrého fondu Knižnice SCD, špeciálne vybranú podľa špecifických tém ich diplomových prác.

Pozývame všetkých, ale najmä aktuálnych diplomantov a diplomantky v programe dizajn na Slovensku, na návštevu našej špecializovanej knižnice a využitie konzultačných služieb!

Podujatie sa konalo v Galérii dizajnu Satelit, začo jej ďakujeme!