PF 2024

Vážené dizajnérky, dizajnéri, priatelia dizajnu,

som z generácie priemyselných dizajnérov, ktorí v roku 2003 dostali na VŠVU semestrálnu tému: „Vyriešte mobilitu budúcnosti pre rok 2023.“ Riešili sme. Bol som jeden z mála, kto tvrdil, že žiaden teleport o 20 rokov nebude realitou našej mobility. Navrhoval som teda bicykel. Teraz sedím nad najťažšou úlohou: Zhodnoťte rok 2023 a pripravte koncepciu rozvoja dizajnu do roku 2030. Nebyť skeptikom je vždy vďačnejšie ako pomenovať hroziace riziká, no prejavovať obavy o osud dizajnu a dizajnérov na Slovensku by bolo odo mňa tak trochu falošnou hrou na otca dizajnu. SCD má stále malé možnosti a veľkú zodpovednosť. Bolo to tak v roku 2023 a bude to aj ďalšie roky, pokiaľ nepríde k systémovej zmene komplexného prístupu k dizajnu u nás. To, že sa neustále aktívne podieľame na koncepcii rozvoja dizajnu na Slovensku je bicykel. Jej presadenie do reálneho života by bol teleport. Do nového roku prajem slovenskému dizajnu, aby sa teleportoval aspoň na úroveň okolitých krajín a to vo všetkých ohľadoch.

Lúčim sa s pozdravom: Dizajn za každú cenu!

Váš Maroš Schmidt, riaditeľ SCD.