PF 2023

Vážené dizajnérky, dizajnéri, priatelia dizajnu,

rok 2022 bol pre nás rokom po Roku slovenského dizajnu. Bolo to o očakávaných očakávaniach, nečakaných sklamaniach, veľkej zodpovednosti a malom rozpačitom rozpočte. Napriek tomu sme aj vďaka podpore a ústretovosti nášho zriaďovateľa Ministerstva kultúry SR a nášho generálneho reklamného partnera J&T Banky prešli krízovým rokom v celku úspešne.

Hneď v úvode sme sa zapojili do pomoci vojnou ničenej Ukrajine, realizovali sme niekoľko dizajnérskych workshopov so slovenskými a ukrajinskými deťmi, spoluorganizovali sme medzinárodnú výstavu Krehký betón vo Francúzskom Inštitúte, dokázali sme na poslednú chvíľu pripraviť Fórum dizajnu, výstavne a organizačne zabezpečiť Národnú cenu za dizajn aj s fyzickým slávnostným odovzdávaním ocenení, vydať knihu o Škole umeleckých remesiel, ktorá počas roka zbierala ocenenia, vytlačiť kvalitný reprint k 90. výročiu Výstavy bývania v dreve, vydali sme 4 čísla jediného odborného časopisu o dizajne na Slovensku Designum, s výskumom o Škole umeleckých remesiel sme sa zapojili do projektu Bauhaus Dessau – Digital Atlas of Design and Art Education Beyond the Bauhaus, odprezentovali sme metodológiu zbierania slovenského dizajnu na konferencii Collec_Think Tank Conference v Budapešti, zorganizovali sme workshopy digitálneho tvarovania v našom softvéri Hurban selector, odpromovali sme knižnicu materiálov LOMA na našej výstave Materialisti, zachránili sme mozaiku Štefana Belohradského, prezentačnú vitrínu Olega Fintoru spred Istropolisu a zaujímavé kreslá zo sobášnej siene v Krupine, kurátorsky sme zabezpečili Trienále plagátu v Trnave a mnoho ďalších menších či väčších aktivít. Počas celého roka prebiehali jednania so zahraničnými partnermi a slovenskými inštitútmi v zahraničí, ktorých výsledkom sú pripravované výstavné projekty slovenského dizajnu v Berlíne, Prahe, Viedni a Marseille. Našou prioritnou snahou je podporovať slovenský dizajn na všetkých úrovniach. Nerád sa vyhováram na slabé personálne a finančné zabezpečenie našej organizácie, skôr sa spolu s mojimi kolegyňami a kolegami snažím tento stav riešiť, či už aktívnou činnosťou pre projekt Kultúrne centrum H.urban, získavanie nových reklamných partnerov SCD a spoluprácou naprieč rezortami. Môj sen o veľkom a silnom centre, ktoré adekvátne podporuje slovenský dizajn je síce v oblakoch, no rebrík do oblakov je pevne zakliesnený. Neviem či po ňom zvládnem kráčať, ale pokúsim sa. Ďakujem za podporu mojím kolegyniam a kolegom, externým spolupracovníčkam a spolupracovníkovi, dizajnérom a dizajnérkam, ktorí pri nás vždy stáli, inštitúciám, ktoré s nami aktívne spolupracujú a všetkým, ktorí si nájdu cestu na vernisáže do Galérie dizajnu Satelit alebo do dlhodobej expozície Slovenského múzea dizajnu. Vďaka vám naša práca dáva zmysel. Prajem úspešný nový rok, veľa zdravia, spokojnosti a hrdosti na kvalitný slovenský dizajn.

Maroš Schmidt

riaditeľ SCD

Skip to content