Partnerstvo s iniciatívou Nový európsky Bauhaus

Slovenské centrum dizajnu sa v máji 2021 stalo oficiálnym partnerom iniciatívy Nový európsky Bauhaus.

Nový európsky Bauhaus je významný environmentálny, hospodársky a kultúrny projekt Európskej komisie. ktorý vytvára priestor na dialóg s cieľom navrhovať spôsob života v budúcnosti, v ktorom sa spája umenie, kultúra, sociálne začlenenie, veda a technológie. Do našich životných priestorov vnáša Európsku zelenú dohodu (European Green Deal) a volá po spoločnom úsilí a spolupráci na budovaní krásnej, udržateľnej a inkluzívnej budúcnosti pre všetkých.

Slovenské centrum dizajnu si veľmi váži túto spoluprácu. V priebehu mesiacov máj a jún sa zúčastňujeme pravidelných partnerských stretnutí, spoločne s partnermi z rôznych krajín spolupracujeme na prvom ročníku Ceny Nového európskeho Bauhausu, chystáme tiež naše vlastné aktivity, ktoré budú reflektovať ciele a zámery tejto dôležitej iniciatívy. O všetkom priebežne informujeme na našich sociálnych sieťach. Toto partnerstvo tiež významným spôsobom doplňuje a rozširuje naše aktivity v intenciách udržateľnosti projektu Dizajn a inovácie a dáva nový rozmer témam, ktorým sa venujeme (napríklad výskum materiálov a témy udržateľnosti v dizajne a príbuzných odboroch).

Viac informácií o Novom európskom Bauhause.