Nový vizuál NCD24 – komunikačný dizajn

Zoznámte sa s novým grafickým vizuálom NCD24! Už onedlho spustíme prihlasovanie do nového, 21. ročníka Národnej ceny za dizajn 2024 v komunikačnom dizajne, ktorý so sebou už tradične prináša nový grafický vizuál súťaže. Jeho autorkami sú Barbara Kowalczuková a Terézia Denková. A aký je ich ideový návrh?

„NCD je najvyššie dizajnérske ocenenie udeľované na Slovensku. Je pre nás dôležité komunikovať význam a silu ocenenia, preto ako tón komunikácie volíme čistý a zapamätateľný dizajn. Východiskom je pre nás proces tvorby. Inšpirujeme sa nástrojmi, ktoré predchádzajú samotnému výstupu — formy na odlievanie, silikónové formy, nepodarky, štočky, matrice, raznice. Hlavný prvok, s ktorým pracujeme v tohtoročnom dizajne, je štočok – prvok, ktorý je jedným zo základných nástrojov tradičných tlačových techník vo vizuálnej komunikácii. Tradičnú techniku sádzania prenášame do digitálneho priestoru. Rešpektujeme pravidlá a princípy sádzania, čo však neznamená, že ich rigidne dodržujeme. Hra s kompozíciou sa stáva kľúčom vizuálu.“

Viac o grafickom návrhu a autorkách si môžete prečítať v Tlačovej správe.

Skip to content