Nový európsky Bauhaus

Spoločne s ďalšími slovenskými organizáciami sa aj SCD zapojí do aktivít medzinárodného environmentálneho, hospodárskeho a kultúrneho projektu Európskej komisie s názvom Nový európsky Bauhaus (NEB). Jeho cieľom je spájať udržateľnosť, kultúru, rozvoj komunít a investície tak, aby pomáhal naplniť zámery Európskej zelenej dohody (European Green Deal).

V pondelok 19. apríla 2021 o 15:00 sa bude konať ONLINE prezentácia Nový európsky Bauhaus – vízia pre Slovensko, na ktorej budú bližšie predstavené ciele, ambície a nové myšlienky tohto projektu, ako aj zaujímavé koncepty a projekty zo Slovenska. SCD na podujatí predstaví aktivity výskumno-vývojového oddelenia INOLAB. Podujatie organizuje prvý slovenský partner NEB – platforma Manifest2000, ktorej partnerom je aj SCD.

Sledujte livestream tu: https://manifest2020.sk/