Nová výstava v Galérii Satelit Študentský plagát je otvorená

Sprievodnú výstavu k Trienále plagátu Trnava 2022 s názvom Študentský plagát, ktorá sa koná v priestoroch Galérie dizajnu Satelit v Bratislave si môžete pozrieť do 29. januára 2023. Výstava ponúka výberovú prehliadku plagátov z deväťdesiatych a nultých rokov od dnes už etablovaných slovenských grafických dizajnérov z ich študentských čias na Katedre grafického dizajnu VŠVU. S týmito plagátmi sa zároveň zúčastnili súťaže Trienále plagátu Trnava v ročníkoch 1994, 1997, 2000 alebo 2003. 

Tešíme sa na vašu návštevu!