Klimatická výstava VOLBA2050.WORLD

Skupinová multimediálna výstava vznikala ešte v „stave normálu“. Autori koncepcie (Oto Hudec, Eva Križková, Lukáš Osvald, Ľubica Segečová, Peter Liška a Boris Meluš) sa zaoberali možnosťami skutočne prirodzeného fungovania sveta a ľudí v ňom dávno pred tým, ako si celý mediálny priestor uzurpovala pandémia COVID 19. Svet je totiž ďaleko komplexnejší a jeden jav vedie k druhému...

Ústrednou témou výstavy, ktorá rezonuje aj počas celosvetovej pandémie, je klimatická kríza. Tvorcovia si položili otázku, či si konečne nájdeme čas na jej riešenie, či nás krízy môžu nakopnúť alebo naopak ešte viac paralyzovať? Výstava je sympatická práve tým, že prezentuje hlavne otázky a nedáva jasné odpovede, jej posolstvo je silnejšie, keď si odpovede dokáže návštevník hľadať sám.

Výstava VOLBA2025.WORLD, Nová Cvernovka, Bratislava, Foto: Michal Líner
Výstava VOLBA2025.WORLD, Nová Cvernovka, Bratislava, Foto: Michal Líner
Výstava VOLBA2025.WORLD, Nová Cvernovka, Bratislava, Foto: Michal Líner
Výstava VOLBA2025.WORLD, Nová Cvernovka, Bratislava, Foto: Michal Líner

Výstavy vo vestibule Novej Cvernovky si získali stabilný okruh sympatizantov, väčšinou sú náležite aktuálne, vizuálne pútavé a informačne nabité. Voľba 2050 rovnako funguje pre rôzne spôsoby čítania a rôzne intelektuálne vybavenie návštevníka. Dá sa prejsť popri nej za niekoľko sekúnd a v rýchlej chôdzi zachytiť hlavnú myšlienku, dá sa pristaviť, začítať, poodísť, prísť znova a vrstviť svoje vnemy ako ich vrstvia skúsení výstavnícki dizajnéri Peter Liška, Boris Meluš a Ľubica Segečová. Keď sa k tejto expertíze pripoja ďalšie odvetvia a profesionáli zanietení pre otázky klímy, ako výtvarník Oto Hudec, filmárka Eva Križková a aktivista Lukáš Osvald, vznikne inšpiratívny vstup nielen do ateliérov a kultúrneho centra, ale hlavne do hĺbok a šírok environmentálnych výziev, ktoré nás čakajú či už sa im postavíme čelom, alebo sa chceme tváriť, že neexistujú.

Rok 2020 nás naučil aj sedieť dlhé hodiny online, a preto inak oceňovať osobnú blízkosť a skúsenosti všetkých zmyslov. K projektu funguje a webová stránka: https://volba2050.world. /, ktorá v podstate môže byť chápaná ako samostatný projekt a predlžuje tak dosah tohto aktivisticko-umeleckého výskumu. Autori sa zhodnú s viacerými vedcami a osobnosťami environmentálnej politiky, že stojíme pred voľbou, ktorá je neporovnateľná s akýmikoľvek doterajšími výzvami našej generácie a pravdepodobne i ľudstva v celej jeho histórii. Pre zvýšenie naliehavosti posolstva bol zvolený medzník 2050. Rok, ktorý je mentálne dostatočne ďaleko, ale pri tom nebezpečne blízko. Do roku 2050 máme 30 rokov na to, aby sme transformovali svoj život, fungovanie priemyslu, ekonomiky a celej spoločnosti, a vyhli sa nezvrátiteľným následkom klimatickej krízy. 

Tridsať rokov je čas, za ktorý sa dá zájsť ďaleko. Zjednodušenou vizuálnou pomôckou sú dva hraničné „chodníčky“, dva extrémy krivky možných budúcností. Znázornené sú fyzickými rampami a grafikou. Silnou stránkou cvernovkárskych vestibulových výstav je práve hravé posúvanie stereotypov vizualizácií dát najrôznejšieho typu. Tu máme zobrazené dva možné scenáre budúcnosti, resp. dve časové osi 2020 – 2050, – s predpokladmi vývoja do neistej budúcnosti. Tieto scenáre zohľadňujú jednak pozitívny a negatívny vývoj s ohľadom na klimatickú zmenu a prežitie ľudského druhu na Zemi.

Výstava VOLBA2025.WORLD, Nová Cvernovka, Bratislava, Foto: Michal Líner
Výstava VOLBA2025.WORLD, Nová Cvernovka, Bratislava, Foto: Michal Líner
Výstava VOLBA2025.WORLD, Nová Cvernovka, Bratislava, Foto: Michal Líner
Výstava VOLBA2025.WORLD, Nová Cvernovka, Bratislava, Foto: Michal Líner
Výstava VOLBA2025.WORLD, Nová Cvernovka, Bratislava, Foto: Michal Líner
Výstava VOLBA2025.WORLD, Nová Cvernovka, Bratislava, Foto: Michal Líner
Výstava VOLBA2025.WORLD, Nová Cvernovka, Bratislava, Foto: Michal Líner
Výstava VOLBA2025.WORLD, Nová Cvernovka, Bratislava, Foto: Michal Líner

Keďže koncept výstavy vznikol v spolupráci s festivalom Jeden svet, neoddeliteľnou súčasťou sú aj dokumentárne videá s domácimi a zahraničnými odborníkmi, ktoré predstavujú odlišné perspektívy budúcnosti. Vizualizácia dát nikdy nie je objektívna a pravdivá – vždy nutne vyjadruje názor, názor autora, mieru poznatkov o stave bádania v kontexte doby, niekedy aj politické presvedčenie. Vizualizácie výstavy VOLBA2025.WORLD  sú informačne-edukatívne s vedomými a cielenými presahmi do utopického, politického aj poetického výtvarného slovníka. Ideou výstavy je motivovať divákov, aby sa zamysleli nad možnými riešeniami bez následného pocitu rezignácie, strachu či apatie. Samozrejme, že autori sa neubránia prezentácii vlastných názorov, sú však podložené faktami a podané bez pátosu a moralizovania.

Výstava je multimediálna a „multimateriálna“  vyskladaná z početných materiálov od plastov, kovu, dreva po papier či živé rastliny. Dá sa vnímať, zrakom, hmatom i sluchom. Popri študovaní textov a pozeraní filmov nájde divák aj inštalácie hovoriace o klimatickej kríze metaforickým jazykom vizuálneho umenia. Vystavujúci výtvarníci si rovnako ako vedci uvedomujú, že kvalitná diskusia je základom neustáleho hľadania (stratenej) rovnováhy. Jednotlivé diela nielen ilustrujú, ale aj dopovedávajú rozvetvené podotázky veľkej témy, ktorá týmto počinom (žiaľ) stále nekončí. Voľba je pravdaže na „tých pri moci“, ale aj na každom z nás.

VOLBA2050.WORLD

Vestibul Novej Cvernovky, Račianska 78, Bratislava, 24. október 2020 – 28. február 2021

Výstava vznikla spoluprácou medzi iniciatívou Nestrácajme čas, Nadáciou Cvernovka a projektom neziskovej organizácie Človek v ohrození – One Planet For All ako sprievodné podujatie festivalu Jeden svet.

Koncepcia výstavy: Oto Hudec, Eva Križková, Lukáš Osvald, Ľubica Segečová, Peter Liška, Boris Meluš

Vystavujúci umelci: András Cséfalvay, Oto Hudec, Michal Kindernay, Monika Pascoe Mikyšková, Martin Piaček a Matej Kaminský, Renáta Pintérová, Emília Rigová

Film: Jana Bučka, Dorota Vlnová a Michal Fulier

Vzdelávacie programy: Lukáš Osvald a Lenka Putalová, Barbora Jurinová a Veronika Korínková

Foto: Michal Líner