FachPack Norimberg 2018

Každoročný trojdňový európsky veľtrh FachPack v Norimbergu je venovaný problematike obalov. Tohtoročný FachPack zaznamenal najvyšší počet medzinárodných vystavovateľov (až 1644), ktorí prezentovali svoje výrobky v dvanástich halách. Od 25. do 27. septembra 2018 sa návštevníci veľtrhu mohli oboznámiť s inovatívnymi riešeniami pre spotrebné a priemyselné produkty. Zastúpené boli rôzne priemyselné odvetvia: potravinárske, farmaceutické, kozmetické, medicínske, chemické alebo automobilové. Spektrum ponuky podujatia siahal od prezentácie najnovších trendov v oblasti obalových materiálov, či prémiových obalov, obalovej techniky, procesov balenia, baliacich strojov, etiketovacej techniky až k obalovej logistike a servisom.

Prostredníctvom pojmu trvalej udržateľnosti sa prezentovala väčšina firiem na veľtrhu. Aspekty ako recyklácia, používanie prírodných materiálov alebo zodpovednosť za životné prostredie patrí k presvedčivým ekologickým argumentom.
Prostredníctvom pojmu trvalej udržateľnosti sa prezentovala väčšina firiem na veľtrhu. Aspekty ako recyklácia, používanie prírodných materiálov alebo zodpovednosť za životné prostredie patrí k presvedčivým ekologickým argumentom.

Počas celého podujatia súčasne prebiehali prednášky, diskusie, fóra a špeciálne výstavy. Témy v odznených prednáškach sa týkali najmä problematiky digitálnej tlače alebo E-commerce obchodu. Vzhľadom na rozsah problémov v obalovom priemysle najdiskutovanejším z nich zostáva dôležitý hospodársky faktor, a to trvalá udržateľnosť. Totiž popri technických požiadavkách v produkcii obalov je nutné zvládnuť zásadný problém: nájsť také najschodnejšie obalové riešenie, ktoré bude existovať medzi dvoma protipólmi: a to životným prostredím a konzumným správaním spotrebiteľa.

Čoraz viac výrobcov si uvedomuje, ako dôležité je prezentovať sa na trhu v spojitosti s trvalou udržateľnosťou. Performovanie sa cez tento fenomén sa preto stáva čoraz väčším klišé – takto sa aj na poslednom norimberskom veľtrhu prezentovala väčšina vystavujúcich firiem nielen vo vizuálnom výstupe, ale aj  v rámci svojej korporátnej identity.

FachPack Norimberg 2018
FachPack Norimberg 2018
FachPack Norimberg 2018
FachPack Norimberg 2018

Podľa niektorých prednášajúcich na tohotoročnom veľtrhu najproblematickejším materiálom zostáva naďalej plast. Od roku 2016 vyhlásilo Nemecké spolkové ministerstvo životného prostredia spolu s Nemeckou obchodnou asociáciou iniciatívu na zredukovanie plastových obalov v obchodných reťazcoch. Podľa najnovších výskumov Spoločnosti na výskum konzumu v Nemecku dve tretiny spotrebiteľov je za ekologické obaly – ako sú papier alebo kartón. Ovplyvňovanie konzumného správania je však mimoriadne ťažké, pokiaľ je hodnotový systém v spoločnosti determinovaný práve ekologickým parametrom. V prednáškach odzneli aj výsledky najnovších výskumov, ktoré relativizujú problém emisií CO2 súvisiacich s plastovými obalmi. Ako pozitívny aspekt plastových obalov sa podľa výskumu uvádza aj predĺženie doby trvanlivosti tovaru a čoraz vyšší podiel recyklovateľných komponentov v týchto produktoch. Nakoľko sa im ako spotrebitelia (zatiaľ) nevyhneme, je potrebné poukázať aj na ich niektoré ekologické aspekty. Tento ukazovateľ zohľadnila porota, ktorá počas podujatia FachPack udelila dve zlaté ceny Nemeckej ceny za obal. Vákuové balenie FlexiClose(re) predstavuje nový druh obalu, v ktorom sa spájajú vlastnosti ako transparentnosť, pevnosť, možnosť opakovaného uzatvárania a výroba na báze s jedným polyolefin-monomateriálom. Vďaka špeciálnemu spôsobu výroby sa vrchná fólia môže iba minimálne poškodiť, čím sa zvyšujú mechanické kvality tohto materiálu. Opätovné uzatváranie spája spotrebiteľskú spokojnosť a optimálnu ochranu tovaru. Ďalším oceneným sa stal obal na prací prostriedok Seepje. Fľaša pozostáva z 97 % recyklovateľného HDPE, čím prispieva k trvanlivo udržateľnému, ekologickému hospodárstvu.

FachPack Norimberg 2018
FachPack Norimberg 2018
Caroline Banville navrhla obalový koncept O´Sens pre parfum
Caroline Banville navrhla obalový koncept O´Sens pre parfum
FachPack Norimberg 2018
FachPack Norimberg 2018

Ekologický prístup v obalových materiáloch zasahuje aj do oblasti prémiových produktov. Norimberský veľtrh v spolupráci s Bayern design (Kompetenzzentrum für Gestaltung) zorganizovali výstavu prémiového obalového dizajnu. Z medzinárodného prostredia vyzdvihli príkladné exponáty, ktorých spôsob navrhovania prispieva k úspešnej identite značky. V kategóriach EMPOWER, SUSTAIN a CONNECT boli odprezentované ekologické typy obalov a ich inovatívna konštrukcia vo vzťahu k spotrebiteľovi a zároveň k enviromentálnemu prostrediu. Popri plastových obaloch zaujali predovšetkým obaly z prírodných materiálov, lebo majú najvyšší podiel recyklovateľnej zložky. Dizajnérka Caroline Banville navrhla obalový koncept O´Sens pre parfum vyrobený z krištáľového cukru a naimpregnovaný éterickým olejom. Po spotrebovaní parfumu sa flakón môže použiť ako šumivá bomba do kúpeľa. Ako ďalší príklad poslúži kanadská firma Mano Studio, ktorá predstavila obalový produkt Kaolin rovnako určený pre kozmetické výrobky. Kaolín je sušená, nevypaľovaná terakotová nádoba, s uzáverom z konopného vlákna. Po konzumácii je možné i tento produkt preformovať na iný produkt. Namočením do teplej vody sa nádoba vo forme tekutej konzistencie používa ako maska na tvár.

Experimenty s prírodným materiálom ponúkajú kreatívne riešenia ekologického problému. Na druhej strane však prírodný materiál svojimi vlastnosťami obmedzuje dizajnérov v multisenzorickom navrhovaní obalov. Z pohľadu marketingu to môže byť riskantný krok pre výrobcu.

Skip to content