Dočasne (ne)dostupné — Umenie v čase COVID-19

V posledných dňoch sme zaznamenali viacero aktivít, ktoré potvrdzujú, že aj v čase tvrdých spoločenských obmedzení dokážu iniciatívne gestá ponúknuť to, čo sme boli zvyknutí poznávať prirodzene zaužívaným spôsobom a čo je pre nás teraz zakázané a neprístupné. 

Dočasne (ne)dostupné — Umenie v čase COVID-19
Dočasne (ne)dostupné — Umenie v čase COVID-19

Chýba vám umenie či dizajn? Nemusí! Môžete si ich prehliadať online aj vďaka projektu s názvom Dočasne (ne)dostupné — Umenie v čase COVID-19, ktorý vytvorilo a postupne napĺňa občianske združenie Ultrafialová. Toto združenie vzniklo v roku 2018 a okrem iného sa venuje pro bono odovzdávaniu know-how z rôznych oblastí kultúry a marketingu. Zároveň robí výskum fungovania financovania umeleckej činnosti v jednotlivých podmienkach a hľadá kroky vedúce k zlepšovaniu kultúrneho prostredia v danom regióne. Momentálne sa webové stránky projektu Ultrafialová rozšírili o projekt s cieľom ponúkať slovenské výstavy, ktoré sa aktuálne (ne)dajú vidieť. Postupne uverejňujú fotodokumentácie, videá a texty k výstavám na Slovensku, alebo slovenských umelcov v zahraničí. Zoznam dopĺňajú priebežne. Napríklad expozíciu Slovenského múzea dizajnu 100 rokov dizajnu, Foodprint v Satelite a Human by Design vo Viedni už stránka obsahuje.

Dočasne (ne)dostupné — Umenie v čase COVID-19
Dočasne (ne)dostupné — Umenie v čase COVID-19

Spýtali sme sa Pavla Trubena, zakladateľa projektu Ultrafialová, ako napĺňajú obsah projektu Dočasne (ne)dostupné — Umenie v čase COVID-19.

Predstavme si situáciu: mám malú galériu, ktorá teraz musí zostať zatvorená. Čo si mám pripraviť, ak sa chcem zaradiť medzi prezentované galérie Umenia v čase COVID-19?
Stačia fotografie. Nemusia byť ani vo vysokom rozlíšení. Malo by z nich ale byť čitateľné, čo sa na nich nachádza a poskytovať hlavne predstavu o zobrazenom diele alebo predstavu o priestorovej situácii galérie. Chodia nám fotografie profesionálnych fotografov ale aj fotografie fotené mobilom. Zatiaľ boli všetky použiteľné. A samozrejme poteší sprievodný text, ideálne tlačová správa, informácie o autorovi, ale aj ďalších osobách, ktoré sa na príprave výstavy podieľali. Následne to stačí poslať na náš email yourstory@ultrafialova.sk.

Podlieha výber nejakej selekcii?
Uverejňovanie nepodriaďujeme žiadnemu kurátorskému výberu. Uverejňujeme všetky výstavy, ktorých sa aktuálna situácia dotkla, alebo dotýka. Cieľom projektu je ukázať rôznorodosť živej umeleckej scény, ktorá sa musela zastaviť. Pokiaľ niekomu končila výstava v prvý deň karantény, patrí do projektu, rovnako aj niekto, komu výstava ani nezačala, ale má možnosť svoje pripravené veci reprezentatívne nafotiť, alebo inak sprostredkovať online. V tejto fáze nerozlišujeme medzi študentskou výstavou a výstavou veľkej kultúrnej inštitúcie. Všetci tvoria scénu, scéna aktuálne stojí a my chceme priniesť jej ucelený obraz.

Tvoja výstava O vzťahu vlka dravého a králika divokého, ktorá nedávno skončila v bratislavskom Art Books Coffee, sa tematicky venovala polarizácii spoločnosti ako aj populizmu, je tiež teraz dostupná len online. Aké si mal na ňu ohlasy, kým bola otvorená?
Ja som z tých šťastnejších, ktorým korona zasiahla už iba záver výstavy. Tým pádom sme stihli absolvovať všetko, čo sme si naplánovali. Mojím zámerom bolo odkomunikovať zložitú viacvrstevnatú tému polarizácie v spoločnosti jednoduchým, možno až ironickým spôsobom, pričom by nestrácala nič zo svojho koncepčného zámeru. Reakcie návštevníkov, odbornej aj laickej verejnosti, naznačujú, že sa mi to zrejme podarilo. Naratív o vlkovi a králikovi ako príkladu polarizovanej dvojice zdá sa fungoval. Aj preto výstavu ponúkame online naďalej…