Dobré rady a prehľad dôležitých opatrení

Milí dizajnéri/dizajnérky, podnikatelia/podnikateľky, SZČO, autori a autorky vslobodnom povolaní, zamestnanci v oblasti dizajnu.

V dnešnej turbulentnej dobe zmien spôsobených pandémiou koronavírusu by sme vám chceli pomôcť sprostredkovaním aktuálnych informácií, vďaka ktorým sa dokážete zorientovať vdoteraz prijatých opatreniach na záchranu slovenskej ekonomiky, ktorej ste neoddeliteľnou súčasťou.

Informácie, ktoré vám ponúkame, pochádzajú zoficiálnych stránok príslušných štátnych inštitúcií, ktoré sú priamymi poskytovateľmi pomoci. Priebežne ich budeme dopĺňať aaktualizovať, preto si uložte linku na tento článok.
Zároveň nám pomôže, ak sa zapojíte do zberu údajov v dotazníku platformy DESIGN IS NOW! https://bit.ly/DESIGNISNOW, ktorý chce zmapovať vašu aktuálnu situáciu, vaše problémy. Jeho otázky vychádzajú z možností využitia doteraz schválených vládnych opatrení, ale vďaka spracovaným údajom chceme spolupracovať aj pri hľadaní nových foriem podpory, ktoré by vám pomohli zvládnuť toto zložité obdobie. Zistené skutočnosti budú predkladané vrámci riešení Krízovému štábu MK SR na ďalšie spracovanie.
Doteraz schválené opatrenia na zmiernenie dopadov pandémie sú veľmi vecne popísané, vrátane vysvetlenia, kto môže byť poberateľom tejto podpory v nasledovnom oficiálnom dokumente MH SR, na ktorý by sme vás chceli upozorniť.

Aktualizácia k 20.04.2020:

1. Štát preplatí 80 % platu zamestnancov firmám, ktorých prevádzky sú povinne uzavreté:
viac na https://www.pomahameludom.sk

2. Príspevok štátu pre SZČO podľa poklesu tržieb
viac na https://www.pomahameludom.sk/

3. Podpora zamestnávateľov zasiahnutých mimoriadnou situáciou
viac na https://www.pomahameludom.sk/

4. Podpora vybraných skupín fyzických osôb, ktoré včase vyhlásenia MS, nemajú žiaden iný príjem
viac na https://www.pomahameludom.sk/

5. Pandemické ošetrovné (OČR vyplácané vsúvislosti spandémiou koronavírusu)
viac na https://www.socpoist.sk/pandemicke-osetrovne/68337s#11

6. Pandemické nemocenské (vyplácané vsúvislosti spandémiou koronavírusu)
viac na https://www.socpoist.sk/pandemicke-osetrovne/68337s#11

7. Odklad platby odvodov za zamestnávateľa pri poklese tržieb viac ako 40%
viac na https://www.socpoist.sk/kto-a-ako-si-moze-odlozit-zaplatenie-odvodov/68337s#10b

8. Odklad preddavkov dane zpríjmov pri poklese tržieb viac ako 40%
viac na https://www.financnasprava.sk/sk/infoservis/koronavirus-opatrenia

9. Možnosť započítania si doteraz neuplatnenej straty od r. 2014 vrátane
viac na https://www.financnasprava.sk/sk/infoservis/koronavirus-opatrenia

10. Poskytnutie bankových záruk vrámci programu – SIH antikorona záruka
viac na https://www.sih.sk/aktuality/sih-anti-corona-guarantee-to-help-small-and-medium-sized-businesses

Ďalšie pripravované opatrenie – odklad splácania úverov

Natália Galbavá je zástupkyňa riaditeľky SCD pre ekonomické záležitosti

Skip to content