Dá sa vycrowdfundovať Národná cena za dizajn?

Základy crowdfundingu ako nástroja pri správe vecí verejných

Počuli ste už o kickstarteri, indiegogo alebo startlabe? Crowdfunding mnohí už poznajú, niekto sa s ním iba zoznamuje a niekto vôbec nevie, čo to je. Pre tých nezasvätených je možné uviesť jednoduchú definíciu: ide o alternatívny finančný nástroj, ktorý môže využiť ktokoľvek – dizajnér, nezisková organizácia a tiež aj verejná inštitúcia. Princíp je jednoduchý – kampaňou zbierate finančné prostriedky s cieľom, ktorý si stanovíte. Využitiu crowdfundingu pri správe vecí verejných sa venovala konferencia organizovaná Kreatívnou Európou a Creative Industry Forum, ktorá prebehla 7. mája 2019 v Bratislave. (1)

Marco Buemi
Marco Buemi
Slavomíra Salajová
Slavomíra Salajová
Jana Knežová
Jana Knežová

Čo je to crowdfunding
Crowdfunding má rôzne podoby (2), ale základ je všade ten istý – ide o verejnú zbierku financií (funding) spojenú s kampaňou, ktorá svojím obsahom musí presvedčiť dav ľudí (crowd) natoľko, že finančne prispejú na realizáciu zámeru, aký kampaň propaguje. Svoj pôvod má crowdfunding v kreatívnom priemysle a v 21. storočí. Zo začiatku umožňoval darcom vopred prispieť umelcom na tvorbu, pričom odmenou bolo samotné dielo umelca, na ktoré darca prispel. V súčasnosti však predstavuje nástroj na systematické a udržateľné financovanie podnikateľských či neziskových aktivít z oblasti nových produktov a služieb, vedy a výskumu, startupov, malých a stredných podnikov či realít (3). A nielen to, v zahraničí fungujú rôzne modely crowdfundingu využívaného pre správu vecí verejných.

Crowdfunding pri správe vecí verejných
Crowdfunding pri správe vecí verejných je súčasnou a veľmi dôležitou témou. Vo verejných organizáciách je nedostatok financií a verejný sektor bojuje s nezáujmom zo strany súkromných investorov v rôznych oblastiach. Predpokladaným vývojom je, že podpora vo forme grantov sa bude zmenšovať. Práve civilný crowdfunding môže byť cestou ako zvýšiť investície vo verejnom sektore pomocou transparentného a participatívneho procesu kampane – o prostriedky samotných občanov, ktorých sa projekt týka.

Martin Peter
Martin Peter
Zora Jaurová a Marco Buemi
Zora Jaurová a Marco Buemi
Lívia Gažová a Ivan Bošňák
Lívia Gažová a Ivan Bošňák

Civilný crowdfunding je veľmi inovatívnou formou spolupráce medzi verejnou správou, občanmi a crowdfundingovými platformami, s cieľom uskutočniť úspešnú kampaň. Úlohou verejnej správy je vybrať projekt, do ktorého chce investovať. Môže ísť napr. o projekty kultúrne, sociálne alebo zamerané na regeneráciu verejného priestoru. Výskum Rodriga Daviesa (MIT) poukazuje na to, že až 81 % civilného crowdfundingu sú úspešné, čo je možné porovnať so súkromnými crowdfundingovými kampaňami, kde je úspešných len 44 % (4). V zahraničí tieto koncepty už fungujú, ako príklad môžeme uviesť New York City Council Kick Starter (5), ktorý cez občiansky crowdfunding financoval projekty ako napr. reagge festival, divadlo či dokumentárny film. Ďalším príkladom môže byť mesto Londýn, ktorý má vlastný portál – Crowdfund London podporujúci formou občianskeho crowdfundingu komunitné priestory, záhrady, workshopy, umelecké inštalácie a rôzne komunitné aktivity v Londýne (6). Veľmi inšpiratívnym príkladom zo zahraničia je aj britská iniciatíva Crowdfund the Arts založená spojením Arts Council England (Anglický fond pre umenie), Heritage Lottery Fund (Fond na podporu dedičstva financovaný z lotérie) a poradenskou spoločnosťou Nesta, ktorý podporuje rôzne iniciatívy od umeleckých projektov až po priestory a udalosti stimulujúce kreativitu, tým, že v rámci crowdfundingu prispeje sumou od 1 000 – 10 000 libier (25 % nákladov projektu). (7) Pilotná časť tohto projektu dosiahla ohromujúce čísla a výsledky. Pôvodný rozpočet inštitúcií (251 500 libier) sa prostredníctvom crowdfundingu takmer zdvojnásobil (na výsledných 405 941 libier), pričom 86 % podporovateľov, ktorí na projekty prispeli, boli novými darcami.

Jednotlivé modely crowdfundingu pri správe vecí verejných
Marco Buemi, ktorý mal úvodnú prednášku na konferencii, prezentoval svoje skúsenosti z Bologne. V rámci nej definoval štyri základné modely civilného crowdfundingu. Prvým je „prvý krok“ (angl. in first), keď inštitúcia poskytne základnú a prvotnú investíciu do projektu a následne sa zvyšok sumy zbiera formou crowdfundingu. Druhým modelom je „doplnenie“ (z anglického top up), charakteristické tým, že inštitúcia investuje (doplní financie prostredníctvom investície) do projektu v prípade, ak dosiahne prostredníctvom crowdfundingu určitú sumu. Tretím modelom je „premostenie“ (z anglického bridging), ktorý sa realizuje tak, že inštitúcia investuje do projektu vo fáze, keď má prostredníctvom crowdfundingu vyzbieranú určitú časť tak, aby „premostila“ obdobie medzi začiatkom kampane a jej záverom (príspevkom vykryje obdobie, ktoré by sa hovorovo dalo z pohľadu pribúdania príspevkov nazvať „hluchým“ obdobím). Posledným modelom je „prispievanie v reálnom čase“ (real time), keď inštitúcia investuje v čase kampane toľko, koľko aj ostatní prispievatelia v kampani (napr. ku každému vyzbieranému euru pridá rovnakú čiastku – euro).

Výhody využitia crowdfundingu pri správe vecí verejných (8)
Je jedno, aký model inštitúcia využije. Zoznam výhod, zostavený na základe výskumov zrealizovaných crowdfundingov na správu vecí verejných, hovorí jasne. Okrem finančnej podpory od nových darcov ide najmä o zatraktívnenie projektu pre nových podporovateľov a návštevníkov, väčšiu úspešnosť projektov, rozšírenie financovania projektov (ktoré by nenastalo pri využívaní iba existujúcich podporných schém), zvýšenie atraktívnosti pre ostatných investorov (vzhľadom na preukázanie dôveryhodnosti  projektu formou podpory inými donormi), väčšou propagáciou projektov (prispievatelia sa stávajú aj promotérmi projektov) a aktivovanie prispievateľov a podporovateľov prostredníctvom verejných fondov. Okrem uvedeného crowdfundingu pri správe vecí verejných pomáha budovať aj spoluprácu medzi verejnými inštitúciami, občanmi a realizátormi projektov, ako aj investormi.
Crowdfunding pri správe vecí verejných sa javí ako forma budúceho financovania najrôznejších aktivít miest, regiónov aj štátu. Nielen z pohľadu konferencie a odborníkov, ktorí sa na nej zúčastnili, ale aj z pohľadu Európskej únie a jej budúceho financovania. Ako je možné zrealizovať crowdfunding pri správe vecí verejných na Slovensku? Je možné Národnú cenu za dizajn pripraviť pomocou crowfundingu? Ako môže tento finančný mechanizmus pomôcť dizajnérom? To všetko sa stane obsahom ďalšieho článku, ktorý sa bude zaoberať práve európskym a slovenským kontextom.


(1) Viac o prednášajúcich nájdete na tejto stránke.
(2) Crowdfunding ako forma darovania, kde sa finančné prostriedky na projekty získavajú prostredníctvom darov od rôznych jednotlivcov a spoločností (darcov) bez akéhokoľvek protiplnenia pre darcov, crowdfunding ako forma odmeňovania, kde sa za finančné prostriedky poskytuje darcom protiplnenie vo forme odmien, crowdfunding ako forma objednávky, kde sa za finančné prostriedky poskytuje darcom protiplnenie vo forme produktu, ktorý touto cestou hľadá investície. Podielový model crowdfundingu je založený na kumulovaní kapitálu pre projekt (zväčša začínajúce podniky, alebo stredne veľké podniky rozširujúce svoje portfólio), pričom jeho protihodnota pre darcu je finančné protiplnenie (majetková účasť v spoločnosti). Pôžičkový (dlhový) model crowdfundingu má formu mikroúverov pre projekt. Slúži najmä vtedy, ak subjekty, ktoré ho realizujú, nemajú šancu získať úver z banky a popritom existujú aj iné hybridné modely, kombinujúce vyššie uvedené spôsoby crowdfundingu. SALAJOVÁ, S. – MAZÚR, J. Crowdfunding. IN: Biatec. Bratislava : Národná banka Slovenska, roč. 25, č. 5/2017, str. 25.
(4) Marco Buemi p)rezentoval výstupy výskumu na konferencii Civic Crowdfunding (7. mája 2019).
(5) dostupné tu: https://www.kickstarter.com/pages/NYC
(6) dostupné tu: https://www.london.gov.uk/what-we-do/regeneration/funding-opportunities/crowdfund-london
(7) dostupné tu: https://www.crowdfunder.co.uk/funds/arts
(8) Marco Buemi zhrnul základné výhody crowdfundingu vecí verejných na konferencii Civic Crowdfunding (7. mája 2019).