Čo robí počas pandémie Ivan Čobej

Koronavírus priniesol so sebou obrovskú škálu problémov – od celosvetových, národných až po osobné. Existujeme od seba oveľa ďalej, všetko je nepomerne osobnejšie. Ale aj napriek tomu dizajnéri neprestali pracovať.

Ivan Čobej, Knižnica Urban, výroba Brik Kremnica, 2018
Ivan Čobej, Knižnica Urban, výroba Brik Kremnica, 2018
Ivan Čobej, Kreslo Krab, koža, nerez, výroba Brik Kremnica
Ivan Čobej, Kreslo Krab, koža, nerez, výroba Brik Kremnica

Veľa vecí prežívame rovnako, alebo podobne, čo mi potvrdil aj telefonát s Ivanom Čobejom. Čobejovci sú doma, hoci jeden člen rodiny (dcéra) chýba, pracuje v zahraničí. Donedávna mali plno plánov (aj cestovateľských), teraz, ako veľa ďalších, pečú kváskový chlieb a objavujú svoje najbližšie okolie.

Známa nábytkárska firma Brik, kde je Čobej interiérový dizajnér, sídli v Kremnici. Ivan Čobej stál pri jej zrode a jej osud sa ho osobne dotýka. Je to firma, ktorá zamestnáva cca 100 ľudí a permanentná zodpovednosť mať pre nich každodennú prácu, nie je naozaj len o tvorbe zisku. Výrobu tu nezastavili, ale obmedzili počty zamestnancov na jednu zmenu tak, aby dodržali odporučené fyzické rozostupy. Dorábajú staršie zákazky, ale niektoré dôležité väčšie projekty sa momentálne zastavili. Brik má krízový plán, ako aj rezervu na najbližšie mesiace. Budúcnosť, aj tá najbližšia, sa však dá ťažko predpovedať: napríklad na marcový nábytkársky veľtrh v Nitre Čobej pripravil novú kolekciu nábytku, ktorá zo známych dôvodov zostala vo výrobných halách. Nedávno v Briku investovali do vybavenia pre čalúnnickú výrobu a dúfajú, že sa aj reálne rozbehne. Pripravujú tiež online ponuky pre svojich zákazníkov.

Vo výrobnej hale Brik Kremnica
Vo výrobnej hale Brik Kremnica

Viac k téme v publikáciách

GDN – geneze designu nábytku

GDN – geneze designu nábytku

Uměleckoprůmyslové museum
Prejsť na publikácie