Čo má Andrea Ďurianová na sklade?

Tento text predstavuje zamyslenie nad výstavou Andrey Ďurianovej "Skladom" a jej tvorbou. A podobne ako jej skladačky a napájacie systémy sa napája a nadstavuje na štylisticky vyleštený a logicky zoradený kurátorský text Ľubice Hustej.

Foto: Ivan Kalev
Foto: Ivan Kalev
Foto: Ivan Kalev
Foto: Ivan Kalev
Foto: Ivan Kalev
Foto: Ivan Kalev

Šperkárka Andrea Ďurianová pôsobí na dizajnérskej scéne ako univerzálna autorka – zaoberá sa objektami, šperkami, nábytkom i dizajnom výstav. Kurátorka Ľubica Hustá ju nazvala dizajnérkou poriadku a systému. Organizátorky upratali bratislavskú galériu Čin Čin do nesmierne pútavej podoby. Malá súkromná galéria Čin Čin funguje už úctyhodných 10 rokov. Dorota Vlachová, ktorá ju vedie, umenie nevyštudovala, stala sa galeristkou z presvedčenia a z osobnej radosti. Na tomto mieste treba vyzdvihnúť, že tiež vytvorila svoj systém a poriadok, ktorý sa ukázal ako životaschopný a nutný. Na systematickú podporu umeleckého remesla a dizajnu potrebujeme aj živý ekosystém galérií, odborných časopisov a záujem uvedomelej verejnosti. Čin Čin je jednou z mála galérií, ktoré sa špecializujú okrem voľného umenia aj na šperk.

Foto: Adam Šakový
Foto: Adam Šakový
Foto: Adam Šakový
Foto: Adam Šakový

Andrea Ďurianová absolvovala šperk na VŠVU, ale jej práce majú často širší rozmer aj mierku. Hustá píše: “Veľa premýšľa o priestore a vzťahoch v priestore. Popri šperku je to evidentné hlavne pri jej prístupe k inštalácii výstav, ktorými sa profesionálne zaoberá. Objekty sústredene upratuje tak, aby jej vstup bol takmer nebadateľný. Vyznáva diskrétnu geometriu, redukciu, účelnosť a striedmu prácu s materiálom. Tak to bolo s jej výstavným aranžmánom, kedy uvažovala nad univerzálnym, ľahko montovateľným a demontovateľným výstavným systémom. Ľahkosť je dôležitá, podstatné sú tiež aj efektivita a recyklovateľnosť, teda ohľad voči prostrediu, v ktorom žijeme.”

Foto: Adam Šakový
Foto: Adam Šakový
Foto: Adam Šakový
Foto: Adam Šakový

Áno, dizajn často nie je o vytváraní niečoho úplne nového, ale o ukladaní do správneho kontextu, alebo ak chceme skladu. Vystavené objekty sú nadčasové a tiež kombinovateľné a variovateľné. Kombinujú sa večné témy kruhov a štvorcov a na symetrickom rastri výstavného systému je možné vytvárať mnohé symetrické a asymetrické harmónie. Názov Skladom je tiež krásne jednoduchý, kombinovateľný, interpretovateľný, môže znamenať aj to, čo sa vytvorí skladom, to, čo máte “skladom”… Skladba skladačiek ako večného dizajnérskeho princípu, funguje v drobnom šperku aj v monumentálnej architektúre. Podobným spôsobom sa do seba zakladajú trámy pri konštrukcii drevenice.

Foto: Adam Šakový
Foto: Adam Šakový
Foto: Adam Šakový
Foto: Adam Šakový
Foto: Adam Šakový
Foto: Adam Šakový

Kurátorský text uzatvára: “Ďurianová sa rozhodla otestovať takzvaný studený spoj. To znamená, že pracuje s materiálom, konkrétne antikorom, len jeho skladaním. Plochy zasúva do seba a touto skladačkou vytvára jednoduché pravidelné rastre, gridy, šperky. Ide hlavne o presnosť, lebo vďaka nej držia pokope. V tradičnej výrobe šperkov sa na spájanie častí používa tzv. spájkovanie, pričom sa materiál plameňom nahrieva do vysokej teploty. Takéto spracovanie ale mení vlastnosti materiálu, ktorý zmäkne a povrch oxiduje. Tomu sa chcela vyhnúť. V tejto kolekcii materiál reže laser podľa jej nákresov a ona ho ručne skladá a postprodukuje, brúsi a dokončuje technické detaily. Tento jej prístup predpokladá dôkladnú znalosť materiálu a presnú trpezlivú ruku. Jej nové „skladačky“ sú maximálne abstrahované a vo výsledku lineárne. Na tmavom podklade sa úplne stráca objem materiálu a ostávajú len jemné geometrické línie, ktorými vytvára rôzne vzory. Je to šperk, ale v inej mierke sa môže meniť do väčších funkčných priestorových objektov. Je to jej nový poriadok.”

Foto: Adam Šakový
Foto: Adam Šakový
Foto: Adam Šakový
Foto: Adam Šakový

Inštalácia nesie v sebe aj participatívny prvok, divákom boli ponúknuté biele rukavičky, aby sa šperkov dotýkali, premiestňovali ich, dostali sa s nimi do bližšieho kontaktu a komunikácie. Dobrý dizajn by mal v tejto komunikácii obstáť a ideálne dlhé roky rozprávať o možnostiach usporiadať život funkčne, krásne a zodpovedne.

www.andreadurianova.sk

Andrea Ďurianová: Skladom
Kurátorka: Ľubica Hustá
Trvanie výstavy: 4. 9. – 27. 9. 2019
Galéria Čin Čin, Podjavorinskej 4, Bratislava

www.galeriacincin.sk