Vlasta Kubušová

Autor

Vlasta Kubušová je produktová a materiálová dizajnérka, zakladateľka crafting plastics! studio. Študovala v Bratislave a v Berlíne dizajn a filmovú produkciu. Zaoberá sa vývojom a aplikáciami inovatívnych a udržateľných materiálov, v súčasnosti najmä bioplastom. Okrem dizajnu sa venuje edukačným aktivitám a organizuje projekty ako Creative Mornings Bratislava, In the Midl Design Forum, Sympózium BASE.