Václav Mlynář

CZ

Dizajnér, kreatívny riaditeľ a majiteľ pražského štúdia. Študoval a pracoval v Českej republike, USA, Dánsku a Londýne. Magisterský titul z produktového dizajnu získal na Royal College of Art v Londýne a na Vysokej škole umeleckopriemyselnej v Prahe. V rokoch 2011-2020 viedol spolu s Jakubom Pollágom ocenené štúdio produktového dizajnu deFORM. V roku 2020 sa Václav zameral na prevádzkovanie svojich produktových štúdií VM, ateliér priestorovej/interiérovej architektúry MONUMENT Office. Od roku 2017 pôsobí ako kreatívny riaditeľ značky osvetlenia a sklárne Bomma. Od roku 2019 Václav vyučuje Produktový dizajn na Štátnej univerzite NC v Prahe.

www.vaclavmlynar.com
www.monumentoffice.com

Václav is a designer, creative director, and studio owner based in Prague. Václav has studied and worked in the Czech Republic, USA, Denmark, and London. He graduated with master degrees in product design from the Royal College of Art in London and the Academy of Arts, Architecture, and Design in Prague. Between 2011 and 2020, he co-led the award-winning deForm product design studio with Jakub Pollág. In 2020, Václav focused on running his own VM product studios and his second spatial/interior architecture studio – MONUMENT Office. Since 2017 he has been serving as the creative director of the Bomma lighting brand and glass factory. Since 2019, Václav has taught product design at the NC State University in Prague.

Viac o ncd