Stefan Moritsch

AT

Hans Stefan Moritsch (Univ.-Prof. Mag.) je produktový dizajnér a profesor na New Design University St. Pölten v Rakúsku, kde od roku 2013 vedie študijný program Manual & Material Culture. Jeho výskum sa zameriava na prepájanie teórie a praxe v dizajnovom vzdelávaní a na vývoj prechodov medzi modelmi duálneho a terciárneho vzdelávania. V roku 2022 založil Inštitút pre vzdelávanie dizajnu v Rakúsku, ktorého cieľom je rozvíjať, testovať a hodnotiť súčasné príspevky do teórie a praxe dizajnérskeho vzdelávania a budovať archív pre výučbu dizajnu.

bkm design working group
Institute for Design Education Austria
Manual & Material Culture

Viac o ncd