Roman Novotný

Autor

Roman Novotný je pedagóg a dizajnér na Katedre informačných štúdií a knihovníctva na Masarykovej univerzite v Brne. Vo svojej výučbe a výskume sa zaoberá teóriou a praxou dizajnu, urbanizmom, commons a inováciami vo verejnom sektore. V rámci doktorandského štúdia v programe Digitálna kultúra a kreatívne priemysly sa zaoberá skúmaním ne-ľudského aktérstva v dizajnérskom procese.

Publikácie

designum 2/2021 obalka

Designum 2/2021

Slovenské centrum dizajnu
Prejsť na publikácie