Robert Kotásek

Autor

Robert Kotásek je historik a teoretik umenia a dizajnu.

Študoval na Inštitúte dejín umenia Viedenskej univerzity.
Pôsobil v Museum für angewandte Kunst vo Viedni.

Publikácie

Designum 3/2020

Slovenské centrum dizajnu
3,00
Prejsť na publikácie