Peter Nosáľ

SK

Externý poradca

Grafický dizajnér Peter Nosáľ absolvoval v rokoch 1993 – 1997 Školu úžitkového výtvarníctva v Košiciach odbor Výstavníctvo. Následne študoval na VŠVU v Bratislave odbor grafický dizajn pod vedením prof. Stanislava Stankociho. Štúdium ukončil získaním magisterského titulu v roku 2004. Počas štúdia absolvoval stáž na Akademii sztuk pięknych Kraków v ateliéri Władysława Plutu. Od roku 2006 pôsobí ako vedúci Prípravného kurzu na Katedre vizuálnej komunikácie. Venuje sa tvorbe vizuálnych identít, výstav a dizajnu publikácií.

Viac o ncd