Pavel Masopust

CZ

Detstvo strávil pobehovaním po Jesenických lúkach, výrobou lietadielok a opravami r.a. Dacia 1300. Remeselné základy a lásku k voľnému umeniu naberal v SUPŠ Uherské Hradiště, intelektuálny rozlet a sociálnu interakciu objavoval na VŠVU Bratislava. Študijné aj pracovné pobyty v zahraničí mu otvorili širšie obzory, poprehadzovali životné hodnoty a usadili sebavedomie. Založil štúdio 3Designer, poskytujúce Product Development v 3-uholníku Praha – Viedeň – Košice. Pre svoj dôraz na priamočiaru funkčnosť a dosiahnuteľnú vyrobiteľnosť produktu hovorí: Dr. Lopata AKA „Chodí so šuplerou“. A hlavne – celý život pravidelne počúva Meteor = populárno – vedecký magazín Českého Rozhlasu pre mladých všetkých generácií.

www.3designer.cz

Pavel spent his childhood running around meadows in Jesenice, making airplanes, and fixing a Dacia 1300. He gained his core applied art skills and love for art at the SUPŠ in Uherské Hradište, and started to intellectually blossom and explore social interaction at VŠMU in Bratislava. His study and work residencies abroad helped him broaden his horizons, rearranged his life values, and grounded his self-confidence. He is the founder of the 3Designer studio, providing product development services in the Praha – Vienna – Košice triangle. He puts emphasis on straightforward functionality and attainable product manufacturability, which got him dubbed: Dr. Shovel AKA “Walks With Calipers”. And most importantly, he has been a life-long listener to Meteor = popular-science magazine broadcast by the Czech Radio for the youth of all generations.

Viac o ncd