Michal_Stefanowski

Michał Stefanowski

PL

Pôsobí ako dizajnér a člen dizajnérskeho tímu INNO+NPD. Vytvoril návrhy pre výrobky, mestský mobiliár, obaly, navigačné systémy a vizuálnu komunikáciu. Je profesorom a vedúcim Katedry dizajnu na Vysokej škole výtvarných umení vo Varšave.

Viac o ncd