Michal Staško

SK

Študoval na Strednej umeleckopriemyselnej škole v Bratislave, odbor rezbárstvo a tvarovanie dreva. V umeleckom štúdiu pokračoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, ateliér dizajnu. Jednoročný pobyt absolvoval v ateliéri architektúry a dizajnu na Vysokej škole umeleckopriemyselnej v Prahe. Venuje sa oblastiam produktového, priemyselného designu, návrhom interiérov a obalovému dizajnu. Je držiteľom ocenení, DESIGN 95 – cena za dizajn v Slovenskej republike 1995, RedDot Design Award winner 2013. Laureát Krištáľového krídla za rok 2013, Národnej ceny za produktový dizajn 2015, German Design Award Nominee 2015. Je členom architektonického ateliéru a11 a členom Slovenskej asociácie interiérových dizajnérov. Vo voľnom čase sa venuje popularizácii dizajnu medzi mladou generáciou.

Viac o ncd