bez fotografie

Lucia Tomaschová

Autor

Lucia Tomaschová je absolventkou Katedry dizajnu Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach. V súčasnosti pôsobí v ateliéri Vizuálna komunikácia na pozícií odbornej asistentky, venuje sa grafickému dizajnu a detským edukačným aktivitám.

Publikácie

Designum 2/2022

Slovenské centrum dizajnu
Prejsť na publikácie