Jakub Berdych

CZ

Spoluzakladateľ Qubus Design Studio & Store, prvého obchodu s designom a jedného z najpopulárnejších štúdií v Čechách. Jakub Berdych sa od samého začiatku, t.j. od založenia štúdia v roku 2002, venuje predovšetkým konceptuálnej tvorbe v tradičných českých materiáloch – v skle a v porceláne. Okrem konceptuálneho a produktového designu realizuje projekty v oblasti interiéru, architektúry a voľného umenia. Jakubove práce je možné vidieť nielen v českých, ale aj zahraničných galériách a múzeách (Moss Gallery v New Yorku, Mint Gallery v Londýne či Die Neue Sammlung – Pinakhotek der Moderne v Mníchove). Zastúpený je aj v súkromných zbierkach. Od roku 2008 je umeleckým riaditeľom galerijného obchodu DOX by Qubus, ktorý sa nachádza v priestoroch galérie súčasného umenia DOX v Prahe. Tu ponúka, okrem zvučných mien a medzinárodných značiek, aj ucelený výber súčasného českého designu a úžitkového umenia.

www.qubus.cz

Jakub is the co-founder of Qubus Design Studio & Store, the first designer store and one of the most popular studios in the Czech Republic. Since the utmost beginnings, i.e., the founding of the studio in 2002, Jakub has focused primarily on conceptual creation using traditional Czech materials – glass and porcelain. In addition to conceptual and product design, he works on projects in the fields of interior design, architecture, and fine arts. Jakub’s works have been exhibited not only in the Czech Republic but also at foreign galleries and museums (Moss Gallery in New York, Mint Gallery in London, or Die Neue Sammlung – Pinakhotek der Moderne in Munich). His works are also represented in private collections. Since 2008, he has been serving as the artistic director of DOX by Qubus, a gallery store located in the DOX gallery of contemporary art in Prague. Alongside renowned authors and international brands, the store offers a well-rounded selection of contemporary Czech design and applied art.

Viac o ncd
Skip to content