Filip Tofil

PL

Dizajnér, výskumník, koordinátor a iniciátor aktivít súvisiacich s vizuálnou kultúrou Filip Tofil pochádza z Varšavy. V roku 2008 založil dizajnérske štúdio Syfon Studio. V súčasnosti je PhD. študentom na Fakulte grafiky Akadémie výtvarných umení vo Varšave, kde v roku 2011 obhájil svoju magisterskú prácu. Venuje sa najmä projektom, ktoré prepájajú verejný priestor a etiku v dizajne – Re-design 3, PLAKATATAK. Svoje znalosti viac krát zužitkoval ako porotca v dizajnérskych súťažiach – Graduation Projects, EBGE a ďalšie. Filip Tofil je laureátom štipendia ministra kultúry a národného dedičstva za vynikajúce umelecké počiny, ale aj štipendia Mladé Poľsko 2018. K jeho oceneným projektom patria dizajny plagátov, publikácií, obalov, ale aj vizuálne identity viacerých projektov.

http://syfonstudio.com/

Viac o ncd