bez fotografie

Eva Gartnerová

Autor

Eva Gartnerová pôsobí ako akademická pracovníčka a riaditeľka Komunikačnej agentúry na Fakulte multimediálných komunikácií Univerzity Tomáša Baťu v Zlíne.