Zuzana Graus Rudavská – šperky a maľba

Zuzana Graus Rudavská – šperky a maľba

Výstava
15. novembra 2013 – 8. decembra 2013

Autorka o svojej tvorbe: Je pre mňa prirodzené kombinovať rôzne materiály a nachádzať harmóniu v ich, na prvý pohľad, nezlučiteľnom kontraste. V prírode zažívam najsilnejšie momenty prepojenia sa so svetom. Vo chvíľach, ktoré sú veľakrát nehmatateľné, zažívam vánok alebo dážď, žiaru slnka alebo šum lístia či morského príboja… Použitím materiálov a techník nadväzujem na tradíciu našich predkov. Posúvam ju však do inej roviny, keď nechávam materiál vyznieť v jeho prirodzenej forme, zámerne zanechávajúc dotyky  svojich rúk v nepravidelných štrukturálnych formách. Tak vznikajú aj moje objekty ako symboly svetla a domova. Viac na http://www.lofflermuzeum.sk/

Skip to content