Zora a Štěpán Pala: Synergia

Zora a Štěpán Pala: Synergia

Výstava
28. októbra 2013 – 12. januára 2014

Galéria mesta Bratislavy, Pálffyho palác www.gmb.sk.