Ulica pre všetkých

Výstava
28. novembra 2013 – 13. decembra 2013

V dňoch 28. 11. – 13. 12. Vás pozývame do Satelitu, kde si budete môcť pozrieť priebeh a výsledky experimentu Ulica pre všetkých, zoznámiť sa so všetkými, ktorí spolupracovali na projekte: Cyklokoalícia, Dema Senica, MediaLab* Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, CEDA Fakulty architektúry STU v Bratislave, mmcité, go-ok. Opäť bude pripravený interaktívny stôl ulice z dielne MediaLabu* Jána Šicka, v ktorom si môžte namodelovať svoju ideálnu ulicu. Súčasťou výstavy bude tiež exhibícia a aukcia bicyklových rámov namaľovaných poprednými slovenskými autormi Danielou Olejníkovou, Emilom Drličiakom a Martinom Shootym Šútovcom. Dňa 17. októbra 2013 Slovenské centrum dizajnu realizovalo experiment v rámci medzinárodného projektu IDeALL, ktorého je partnerom. Experimenty realizované partnermi projektu majú spoločnú tému – dizajn pre všetkých – dizajn, pri ktorom je od začiatku navrhovania produktu či služby prítomný nielen dizajnér, zadávateľ a výrobca, ale aj samotný užívateľ. SCD svojim experimentom s názvom Ulica pre všetkých vošlo do verejného priestoru a využilo jednu ulicu Starého Mesta v Bratislave ako laboratórne prostredie. Otázkou bolo, čo by sa stalo, keby na ulici bolo menej prekážok a obmedzení a viac priestoru pre ľudí, keby ulice boli nielen pre autá, ale aj pre peších, cyklistov, rodinu s kočíkom, ľudí s obmedzením pohybu. Na Heydukovu ulicu bol umiestnený mestský mobiliár – lavičky, stojany na bicykle, smetné koše a plošinky pre bezbariérový prechod z chodníka na cestu. Čiastočne bolo obmedzené parkovanie pre autá a približne na šestine celej ulice bola vytvorená cyklotrasa. Obyvatelia ulice, účastníci akcie a náhodní okoloidúci si mohli posedieť na lavičke, prejsť sa po ulici peši či na bicykli, pozrieť si synagógu, zastaviť sa na drink v bistre či v galérii. Študenti FA STU prezentovali svoje dizajnérske kúsky mestského mobiliáru a špeciálne pre tento deň pripravili dotazník pre účastníkov Ulice pre všetkých. Prostredníctvom ankety sa zbierali názory obyvateľov mesta na využitie verejného priestoru, cyklodopravu v meste. V priestoroch Satelitu bol pre návštevníkov pripravený interaktívny stôl z dielne Medialabu* VŠVU s modelom ulice, v ktorom si návštevníci mohli podľa svojho vkusu navrhnúť svoju ideálnu ulicu v meste. Experiment podľa Slovenského centra dizajnu demonštroval dôležitosť práce s verejným priestorom a ľuďmi v ňom a zdôraznil rôznorodosť potrieb v reálnom prostredí. Výsledky a reakcie, pozitívne aj negatívne, sú výzvou do budúcnosti, pracovať na aktivitách, ktoré sa odohrávajú vo verejnom priestore a na ktorých priamo participuje široká verejnosť.

Galéria dizajnu Satelit

Hurbanove kasárne, Kollárovo námestie 10, 811 07 Bratislava, Slovensko

Otváracie hodiny

Streda - nedeľa 14:00 - 18:00

Skip to content