Re:Design NetWork Award

Re:Design NetWork Award

Výstava
23. februára 2011 – 20. marca 2011

Po uvedení výsledkov medzinárodnej súťaže Re:Design NetWork Award vo Viedni, bude mať verejnosť možnosť vidieť úspešné práce aj vo výstavnom a informačnom bode Satelit Slovenského centra dizajnu. Projekt s celoeurópskym záberom si kladie za cieľ upriamiť pozornosť na dosiaľ nezrealizované nápady a návrhy využívajúce odpadové materiály (ReUse dizajn) so zámerom predstaviť ich verejnosti a využiť ich na výrobu kultových predmetov v sociálnych podnikoch. Vyhlásenie výsledkov prebehlo na jeseň 2010 na Dizajn fóre vo Viedni, kde porota v zložení Lisa Ehrenstrasser, Sigi Ramoser, Franz Enhuber, Di Christian Pladerer a Bjorn Kierulf za Slovensko ocenila profesionálnych dizajnérov a študentov dizajnu, ktorí pri svojich návrhoch a prácach kládli dôraz na spracovanie druhotných surovín. V každej z troch súťažných kategórií – Mobilita a verejné priestory, Domácnosť a bývanie a Doplnky, bižutéria a móda – bola udelená cena, pričom jeden z ocenených návrhov získal hlavnú cenu RE: Design NetWork Award 2010 spojenú s uplatnením víťazného návrhu vo výrobe vybranej sociálnej prevádzky v Rakúsku a na Slovensku. Návštevník bude mať možnosť vidieť využitie takých produktov ako je napr. skrinka počítača, vyradená tlaková hadica hasičského zboru, použité kartónové obaly, plastové fľaše, pneumatiky a mnoho ďalších. Výstava ukáže na jednotlivých prácach dizajnérov aký inovačný, atraktívny a rôznorodý môže byť RE:design.

Galéria dizajnu Satelit

Hurbanove kasárne, Kollárovo námestie 10, 811 07 Bratislava, Slovensko

Otváracie hodiny

Streda - nedeľa 14:00 - 18:00