Recyklovať, reparovať, rešpektovať ...

Recyklovať, reparovať, rešpektovať …

Výstava
9. septembra 2009 – 11. októbra 2009

Výstava predstavuje vybrané práce 35 profesionálov a študentov stredných aj vysokých škôl, ktorí zareagovali na výzvu Slovenského centra dizajnu a pokúsili sa o aplikáciu princípov ústretového prístupu k životnému prostrediu v dizajne. Kritériami výberu boli najmä hodnota nápadov, kreativita, kvalita stvárnenia. Recyklácia je často využívanou metódou na podnecovanie kreativity v školských ateliéroch. Pracovať s použitými materiálmi a predmetmi a predlžovať život odhodených vecí, ktoré nič nestoja a sú vlastne odpadom, je mnohokrát vítaným východiskom z núdze. Súčasne je to však inšpiratívna cesta pre tvorbu, ktorá prináša zaujímavé vtipné a prekvapujúce výsledky. Elektro – odpad, perá, ktoré prestali písať, prázdne sklenené fľaše, časti starého nábytku a nefunkčných vodoinštalácií či množstvo vynosených šiat – to všetko môže byť základom pre nový produkt s novou funkciou a svojskou estetikou. Výstava ponúka mnoho dobrých príkladov takýchto riešení, napríklad v solitéroch z oddelenia tvarovania dreva Mariána Hubu zo Školy úžitkového výtvarníctva J. Vydru v Bratislave, ktorý sa tejto téme venuje programovo a dlhodobo. Iná cesta, a zrejme náročnejšia, je odolať pri návrhu nového dizajnu zvodom rozmanitosti materiálov a použiť ich striedmo – aj takýto produkt sa na výstave nájde. Možností, ako prostredníctvom dizajnu šetriť energiu, materiál či ľudskú prácu je veľa – nejde len o dizajn produktu, estetiku a vizualitu, ale môžu to byť nové koncepcie tvorby prostredia (interiéru, exteriéru), logistiky, služby… Je to téma, možno povedať, trvalá, a tak nekončí ani pozornosť, ktorú tejto téme SCD venuje.

Galéria dizajnu Satelit

Hurbanove kasárne, Kollárovo námestie 10, 811 07 Bratislava, Slovensko

Otváracie hodiny

Streda - nedeľa 14:00 - 18:00