Popdesign

Popdesign

Výstava
26. apríla 2007 – 10. mája 2007

Slovenské centrum dizajnu poskytlo príležitosť študentom Fakulty architektúry TU – Ústavu dizajnu a katedier Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave usporiadať výstavu pod názvom POPDIZAJN, ktorú sami iniciovali a pripravili. 30 študentov predstavuje vo výstavnom priestore SATELIT širokú kolekciu objektov, šperkov, modelov, animácií, plagátov, fotografií, maľby a inštalácií. Spája ich širšie chápanie dizajnu v zmysle vizuality súčasného sveta, ktorá je bohatým zdrojom tvorivej inšpirácie pre rôzne médiá. Výtvarných práce z rôznych odborov v jednom priestore sú otvorenou výzvu na komunikáciu – medzi autormi, výtvarnými konceptmi i medzi tvorcami a verejnosťou. Výstava je prvou podobou akciou, na ktorej sa podieľajú spoločne študenti dvoch bratislavských škôl – Ústavu dizajnu na Technickej univerzite a Vysokej školy výtvarných umení.

Kurátor: Ivan Luknár, Dáša Dúbravová

Galéria dizajnu Satelit

Hurbanove kasárne, Kollárovo námestie 10, 811 07 Bratislava, Slovensko

Otváracie hodiny

Streda - nedeľa 14:00 - 18:00

Na stiahnutie