Pocta príboru

Pocta príboru

Výstava
13. novembra 2008 – 31. decembra 2008

Slovenské centrum dizajnu pripravilo výstavu Pocta príboru, ktorá predstavuje výsledky dizajnérskej súťaže pre študentov stredných a vysokých škôl vyhlásenej k päťdesiatinám príboru Brusel. Príbor Brusel navrhol v roku 1958 dizajnér Ján Čalovka vo fabrike Sandrik, Hodruša-Hámre, a je to jediný slovenský výrobok, ktorý sa vyrába nepretržite už 50 rokov. Súťaž bola vyhlásená na pripomenutie si tohto unikátu a ocenenie autora dizajnu Jána Čalovku. SCD spolupracovalo pri organizovaní súťaže s firmou Berndorf Sandrik, nástupcom pôvodného výrobcu Sandrik a Súkromnou strednou umeleckou školou v Hodruši-Hámroch, ktorá sa hlási k tradícii niekdajšieho Sandriku a zručnosti jeho majstrov s pracovaní kovov. Výstava predstaví všetkých účastníkov súťaže. Časť študentov riešila príbor ako funkčný predmet so snahou o estetické ozvláštnenie. Väčšina týchto návrhov nie je v definitívnom materiáli vzhľadom na náročnosť technológie výroby. Výnimkou sú návrhy zo Súkromnej strednej umeleckej školy v Hodruši-Hámroch, ktorá vďaka úzkej spolupráci s firmou Berndorf Sandrik dostala možnosť realizovať svoje návrhy. Študenti riešili úlohu neformálne a kreatívne, s humorom a zveličením, pričom použili rôzne materiály a techniky. Okrem výsledkov súťaže je na výstave pripravená aj kolekcia najlepších príborov a stolovacieho riadu dizajnéra Jána Čalovku z rokov 1958 – 1972, ktoré vznikli ako návrhy na sériovú výrobu pre Sandrik alebo ako unikátne originály. Vystavená kolekcia pozostáva z vyše 30 typov rôznych príborov a vyše 20 mís, nádob, kanvičiek a svietnikov. Kolekcia príborov je zapožičaná z osobného archívu dizajnéra a čiastočne z depozitu Slovenskej národnej galérie. K výstave bol vydaný 40-stranový katalóg, kde sa predstavujú všetky zúčastnené návrhy, príbor Brusel a jeho autor Ján Čalovka. Grafické riešenie katalógu pripravila Zuzana Chmelová, autorom architektonického riešenia výstavy je Tomáš Tokarčík.

Galéria dizajnu Satelit

Hurbanove kasárne, Kollárovo námestie 10, 811 07 Bratislava, Slovensko

Otváracie hodiny

Streda - nedeľa 14:00 - 18:00