Patrik Illo for in Rona +

Patrik Illo for in Rona +

Výstava
25. februára 2009 – 8. apríla 2009

Slovenské centrum dizajnu predstavuje tvorbu špičkového slovenského sklárskeho dizajnéra Patrika Illa, ktorý významnou mierou prispel k vysokej úrovni produkcie nápojového skla slovenskej sklárne Rona, a. s., v Lednických Rovniach, ale svoju povesť vynikajúceho tvorcu potvrdil aj pôsobením pre zahraničné sklárne v ČR a Poľsku. V jeho profilovej kolekcii nechýbajú rozmanité nápojové súpravy stavajúce na hodnotách jednoduchého elegantného tvaru kalíškoviny na báze ručnej výroby, ktorá patrí k tradícii rovnianskeho skla. Jeho originálnym prínosom je hra s detailom, nové tvary a znovuobjavovanie zabudnutých funkcií každodenných predmetov, ako sú pohár, čaša, karafa, váza, misa, ktoré ozvláštňuje humorom, často s príchuťou erotiky. Vďaka kreativite a dobrej znalosti technológie nielen fúkaného, ale aj taveného skla navrhol mnoho súprav a typov stolového skla, ktoré boli úspešné nielen na domácom trhu, ale boli ocenené aj na medzinárodných veľtrhoch v Nemecku. Cenu Design Plus získal v roku 2006 za súpravu misiek Sunny Day a cenu Form v roku 2008 za súpravu karáf na víno Vinosaurus. V minulom roku sa podieľal na vytvorení radov nápojového skla, ktorými jediná slovenská skláreň chce výraznejšie presadiť svoju značku v medzinárodnej konkurencii. Výstavu doplní aj výber z Illovej voľnej tvorby, ktorá je komplementárnou súčasťou jeho umeleckého a dizajnérskeho profilu.

Galéria dizajnu Satelit

Hurbanove kasárne, Kollárovo námestie 10, 811 07 Bratislava, Slovensko

Otváracie hodiny

Streda - nedeľa 14:00 - 18:00